Дистриктна конференција, седница на СРКМ и ПЕТС/СЕТС семинар

Во Сабота, 12.09.2012, во Скопје се одржа Дистриктна конференција на Ротари дистриктот 1912, првата седница на СРКМ за ротаријанската 2020/21 година како и ПЕТС/СЕТС семинарите. 

Во конференциската сала на хотелот Александар Палас во Скопје присуствуваа претседателите на Ротари клубовите од Македонија и членови на раководството на СРКМ, ротаријанците од Словенија беа присутни во хотелот Блед Розе каде што се одржување дистрикната конференција, додека останатите ротаријанци имаа можност настаните да ги проследат преку Интернет платформата на дистриктот. 

На дистриктната конференција се изврши примопредавање на должностите од прехидниот гувернер г-ѓа Ирена Кос на гувернерот за 2020/21 година г-дин Изток Сељак. Исто така, беа презентирани активностите на клубовите од Дисктрикт 1912 во претходната година и плановите за работа во тековната 2020/21 ротаријанска година. 

На дистриктната конференција предавање одржа и академик Катица Ќулавкова на тема „Македонски Историски Стереотипи“. 

Примопредавање на одговорностите од преходниот координатор на СРКМ, г-дин Николче Петковски, на тековниот координатор г-дин Румен Смилев, се одржа на првата седница на СРКМ. Г-дин Николче Петковски ги презентираше активностите и извештаите на СРКМ во претходната 2019/20 година пред присутните на седницата, како и на дистриктната конференција во Блед, Словенија. Г-дин Румен Смилев ја презеде координацијата на СРКМ и заедно со Дистрикт Гувернерот г-дин Изток Сељак го презентираа планот за работа во тековната 2020/21 година. 

На новиот координатор и на новиот гувернер им посакуваме успешна година и многу реализирани проекти и ативности.